Nový správca úloh vo Windows 8?

Je úplne prirodzené, že Microsoft pokračuje v aktualizáciách modulov a programov Windowsu, ktorý začínal pod názvom Windows 7. S istotou môžeme povedať, že prídavné moduly a funkcie budú postupne aktualizované. Jednou z posledných súčastí o ktorej vieme, že bude kompletne prepracovaná je Správca úloh windowsu.

V súčasnosti existujú 2 obrázky, ktoré ukazujú nového vylepšeného Správcu úloh, nájdete ich nižšie.

Prvý obrázok ukazuje palubnú dosku pokročilého Správcu úloh. Zobrazuje cpu, pamäť, sieť a diskové zaťaženie – to všetko v grafoch. K dispozícii sú i karty vedúce k procesu a výpisu služieb

Druhý screenshot ukazuje moderného Správcu úloh windowsu, ktorý obsahuje zoznam programov, položky po spustení a užívateľov.

Nie je úplne jasne, prečo aktuálne pozorujeme 2 rôzne verzie Správcu úloh. Môže to byť spôsobené tým, že Microsoft zatiaľ experimentuje s rôznymi verziami Správcu úloh.

Iná klasifikácia programov zjednoduší odlíšenie procesov jadra systému od programov a aplikácií z prostredia, ktoré boli spustené užívateľom.

Rozhranie vyzerá na prvý pohľad príjemne s malým testom a veľkými ikonami. Niektorí užívatelia sa zmienili, že toto by mohol byť naozaj Správca úloh pre Windows 8, zatiaľ čo iní tvrdia, že by to mohla byť náhrada za štandardného Správcu úloh.

Zdroj: http://windows8news.com/2011/04/18/task-manager-windows-8/

Comments are closed.

Najnovšie komentáre
    Archív