Windows 8 a bezpečnosť sietí

V súčasnej dobe máme dva hlavné zdroje informácií o pripravovanom operačnom systéme Microsoft Windows 8:

Od zamestnancov Microsoft, ktorí počas rozhovorov vypustia nejaké informácie o funkcionalite, prípadne počas prejavov alebo na oficiálnych stránkach spoločnosti Microsoft a pri zisťovaní hľadaných pozícií na Microsoft Careers.

Posledné hľadania práce odhalili informácie o novej funkcie, ktorú Microsoft chce realizovať v operačnom systéme Windows 8. Microsoft hľadá inžiniera vývoja softvéru pre vzdialený prístup skupín pre tím s názvom NAP (čo pravdepodobne znamená Network Access Protection). NAP “je v súčasnej dobe vyvíjaný inovatívne pre funkcie zabezpečenie siete Windows 8, ktorý bude súčasťou Windows 8 a to ako na strane klienta tak aj na strane servera.”

O NAP:

Network Access Protection (NAP) je určený na pomoc administrátorom zachovať spoľahlivé počítače v sieti a pomáhať udržiavať celkovú integritu siete. Nie je určená na zabezpečenie siete od užívateľov so zlými úmyslami. Napríklad, ak počítač má všetky konfigurácie, ktoré vyžaduje prístup k sieti, je počítač považovaný za zdravý, alebo kompatibilný, a bude poskytnutý zodpovedajúci prístup k sieti. NAP nebráni tomu, aby oprávnený používateľ nahrával škdlivôp z nahrávania škodlivého programu do siete alebo účasť na iných nevhodné správanie.

Na ochranu prístupu k sieti a sieťovej infraštruktúry musí poskytovať nasledujúcu funkcionalitu:

- Určuje, či sú počítače v súlade s požiadavkami na stav systému

- Obmedzenie prístupu k sieti pre klientov, ktorí nie sú v súlade s požiadavkami na stav systému

- Poskytuje potrebné aktualizácie

- Umožňuje prístup k sieti tak dlho, kým používateľ počítača spĺňa požiadavky k prístupu

 

Windows 8 si kladie dôraz na zabezpečenie siete.

Zdroj: http://windows8news.com/2010/10/07/innovative-network-security-feature-windows-8/

Comments are closed.

Najnovšie komentáre
    Archív