Problematika technickej dokumentácie pre Windows 8

Windows7 je v obehu len pár mesiacov a už kolujú špekulácie o ďalšej generácii Windows, Windows8. Spoločnosť Redmond ešte teraz nesmie poskytovať mnoho informácií, čo je vzhľadom k úspechu Windows7 pochopiteľné. Nevyslovený, ale pravdivý názor znie, načo odvracať pozornosť od úspešného projektu a upriamiť ju na projekt, ktorý je ešte hudbou budúcnosti. Treba ísť s prúdom, a tým prúdom je teraz Windows7.

Ale Microsoft potichu plánuje novú generáciu klientskych a serverových platforiem Windows pre širokú verejnosť. Únik informácií bol síce obmedzený na minimum, ale Microsoft už rozvíja technickú dokumentáciu pre americké ministerstvo spravodlivosti a svoju vlastnú internú dokumentáciu o tom, čo bude hlavným projektom. V dohode DOJ-Microsoft z roku 2000 sú pridané požiadavky o projektoch OS, ktoré majú prísť na rad.
Microsoft Communications Protocol Program alebo MCPP je program, ktorý sprístupňuje tretím osobám technické vlastnosti štruktúry budúceho operačného systému, Windows 8 a serveru Windows 8. Tretie strany používajú dokumentáciu na skvalitnenie svojho úsilia pri vývoji hardvéru alebo softvéru s cieľom vybudovať interoperabilitu s produktmi spoločnosti Microsoft. Časť technického obsahu sa vzťahuje na Windows 8 a server Windows 8. K dispozícii je tiež dokumentácia týkajúca sa produktov aplikácie a produktov vývoja softvéru.

Na vypracovaní technickej dokumentácie k MCPP sa podieľa 500 zamestnancov Microsoftu. Skupina European Work Group Server Protocol Program, rovnako Európska únia monitorujú dodržiavanie právnych rozhodnutí voči spoločnosti Microsoft. Oba tieto kontrolné orgány, ktoré dohliadajú na Microsoft, sa zameriavajú buď na programy alebo výlučne na MCPP.

Asi 200 produktových technikov a programových manažérov v súčasnosti vyvíja a kontroluje technický obsah, ktorý má byť zahrnutý do dokumentácie v súlade so zákonom. To zahŕňa prácu na  vyriešení problematiky technickej dokumentácie, rovnako ako na vypracovaní nového obsahu pre ďalšiu verziu Windows a servera Windows.

Zdroj: http://windows8news.com/2010/03/17/windows8-technical-documentation-issues-tdi-in-the-works/

Comments are closed.

Najnovšie komentáre
    Archív